Site Loader
Części siewników rolniczych

Części siewników rolniczych są narażone na różnorodne uszkodzenia w wyniku regularnego użytkowania, warunków terenowych oraz wpływu czynników atmosferycznych. Poniżej omawiamy te, które ulegają najczęstszym awariom, wraz z opisem ich roli w maszynie, typami uszkodzeń i metodami ich zapobiegania.

 1. Redlice siewne

Redlice siewne stanowią serce każdego siewnika rolniczego. Ich głównym zadaniem jest precyzyjne umieszczanie nasion na ustalonej głębokości w glebie. To ważne dla zapewnienia optymalnych warunków do kiełkowania i równomiernego wzrostu roślin. W zależności od typu siewnika i warunków pracy, redlice mogą być projektowane jako talerzowe, zębate lub stopkowe. Każdy z tych typów ma swoje specyficzne zastosowanie, dopasowane do rodzaju gleby, nasion oraz wymagań uprawowych.

1.1. Rola redlic siewnych

Redlice talerzowe są często stosowane w siewnikach przeznaczonych do pracy w glebach ciężkich i zwartych, gdzie ich kształt i ruch obrotowy ułatwiają penetrację podłoża. Redlice zębate sprawdzają się w glebach lżejszych, gdzie precyzja depozycji nasion musi iść w parze z minimalizacją zakłóceń struktury gleby. Natomiast redlice stopkowe, dzięki prostocie konstrukcji, są uniwersalne, ale wymagają dokładniejszego dopasowania do warunków pracy.

1.2. Najczęstsze awarie i uszkodzenia

 • Zużycie materiału.Długotrwała eksploatacja w kontakcie z glebą powoduje stopniowe zużycie redlic, co może skutkować obniżeniem precyzji siewu. Wymiana redlic zużytych na nowe jest podstawową formą naprawy.
 • Pęknięcia i deformacje.Praca w trudnych warunkach, takich jak gleby kamieniste, może prowadzić do pęknięć lub deformacji redlic. W tego typu przypadkach konieczna jest ocena, czy część ta nadaje się do prostowania i regeneracji, czy też należy zastąpić ją nową.
 • Zablokowanie przez resztki roślinne.Resztki roślinne mogą zablokować redlice, szczególnie w warunkach wilgotnej gleby. Ich regularne czyszczenie i kontrola przed rozpoczęciem pracy zapobiegają temu problemowi.

1.3. Strategie naprawcze

 • Regularna wymiana.Monitorowanie stopnia zużycia redlic i ich regularna wymiana są kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości oraz precyzji siewu. Producenci siewników zalecają orientacyjne interwały wymiany, ale faktyczna potrzeba może zależeć od warunków pracy.
 • Dostosowanie do warunków pracy.Wybór odpowiedniego typu redlic do istniejących warunków glebowych i uprawowych może znacząco wydłużyć ich żywotność i zmniejszyć ryzyko uszkodzeń.
 • Profilaktyczne czyszczenie i konserwacja.Zapobiegawcze czyszczenie redlic z resztek roślinnych i błota, szczególnie po pracy w wilgotnych warunkach, zapobiega zablokowaniu i korozji.
 • Zastosowanie powłok ochronnych. W niektórych przypadkach można zastosować specjalne powłoki ochronne na redlice, które zwiększają ich odporność na zużycie i korozję.

2. Talerze wysiewające w siewnikach rolniczych

Talerze wysiewające odgrywają niezmiernie istotną rolę w nowoczesnych siewnikach rolniczych, będąc elementem zapewniającym precyzyjne dozowanie i rozprowadzanie nasion w glebie. Ich konstrukcja i funkcjonalność są ważne dla zapewnienia jednolitych wschodów i optymalnych plonów.

2.1. Rola talerzy wysiewających

Talerze wysiewające z indywidualnymi otworami dozującymi nasiona są zaprojektowane tak, aby zapewnić precyzyjny wysiew. Obracając się przechwytują nasiona z zasobnika i transportują je do systemu redlic siewnych, gdzie zostają umieszczane w glebie. Precyzja talerzy wpływa na odstępy między nasionami i głębokość ich zasiewu, co jest decydujące dla równomiernego wzrostu roślin.

2.2. Najczęstsze awarie i uszkodzenia

 • Zatarcie otworów dozujących.Długotrwałe użytkowanie, zwłaszcza z nasionami o dużej twardości lub zanieczyszczeniami, może prowadzić do zatarcia krawędzi otworów na talerzach, co w dużym stopniu zaburza dokładność dozowania.
 • Uszkodzenia mechaniczne.Uderzenia przez obce przedmioty lub niewłaściwa obsługa mogą spowodować pęknięcia lub odkształcenia talerzy, co bezpośrednio wpływa na ich funkcjonowanie.
 • Zabrudzenia.Resztki roślinne, gleba lub inne zanieczyszczenia mogą zablokować otwory dozujące, powodując nierównomierny wysiew lub jego całkowity zastój.

2.3. Strategie naprawcze

 • Regularna inspekcja i czyszczenie.Systematyczne sprawdzanie i czyszczenie talerzy wysiewających z zanieczyszczeń zapobiega problemom z dozowaniem. Użycie sprężonego powietrza lub miękkiej szczotki może być skuteczne w usuwaniu drobnych zanieczyszczeń.
 • Wymiana uszkodzonych talerzy.Pęknięte, zdeformowane lub nadmiernie zużyte talerze należy wymienić na nowe, aby zapewnić precyzyjny wysiew. Zaleca się korzystanie z oryginalnych części zamiennych rekomendowanych przez producenta siewnika.
 • Dopasowanie talerzy do rodzaju nasion.Wymiana talerzy na modele przeznaczone do konkretnego typu nasion może znacząco poprawić efektywność wysiewu. Niektórzy producenci oferują talerze specjalistyczne, dostosowane do wielkości i kształtu konkretnego materiału siewnego.
 • Kalibracja siewnika.Regularna kalibracja siewnika, w tym ustawienie odpowiedniej prędkości obrotowej talerzy i dokładności dozowania, jest niezbędna dla utrzymania optymalnej wydajności maszyny.
 1. Wałek dociskowy

Wałek dociskowy to istotny komponent siewnika, którego główną funkcją jest zapewnienie optymalnego kontaktu nasion z glebą po ich zasiewie. Poprzez odpowiedni docisk gleby nad nasionami, wałek ten ma za zadanie zapewniać równomierne warunki dla kiełkowania nasion oraz minimalizować ryzyko ich wyschnięcia czy zniszczenia przez szkodniki. Wałki dociskowe przyczyniają się też do wyrównania powierzchni pola po siewie, co ułatwia dalsze prace polowe i pielęgnację upraw.

3.1. Rola wałka dociskowego

Działanie wałka dociskowego jest niezbędne dla utrzymania równomiernej głębokości zasiewu i odpowiedniego kontaktu nasion z glebą. Bezpośrednio wpływa to na wschody i rozwój młodych roślin. Niezależnie od typu siewnika, wałek ten musi być dobrze dostosowany do warunków glebowych, aby zapewnić optymalne warunki dla nasion.

3.2. Najczęstsze awarie i uszkodzenia

 • Zużycie wałków.Długotrwała praca w różnorodnych warunkach terenowych może prowadzić do stopniowego zużycia wałków, szczególnie jeśli są one pokryte gumą lub innymi materiałami elastycznymi. Zużycie to może skutkować nierównomiernym dociskaniem gleby.
 • Uszkodzenia mechaniczne.Wałki dociskowe mogą ulec mechanicznym uszkodzeniom, takim jak pęknięcia, odkształcenia czy zniekształcenia, co wpływa na ich zdolność do równomiernego docisku.
 • Uszkodzenia łożysk.Wałki zamontowane są na łożyskach, które mogą ulec uszkodzeniu z powodu braku smarowania, nadmiernego obciążenia lub korozji. Uszkodzone łożyska powodują poważne problemy z obrotem wałka.

3.3. Metody naprawy wałków dociskowych

 • Wymiana zużytych wałków.Jeśli wałek dociskowy jest znacząco zużyty lub uszkodzony, najlepszym rozwiązaniem okaże się jego wymiana. Należy wybrać wałki zalecane przez producenta siewnika, aby zapewnić kompatybilność i prawidłową pracę.
 • Prostowanie i regeneracja.W przypadku niewielkich odkształceń, wałek może być poddany prostowaniu lub regeneracji. Proces ten powinien być jednak wykonany przez specjalistów, aby nie doprowadzić do utraty jego właściwości.
 • Wymiana łożysk.Uszkodzone łożyska wałka dociskowego należy wymienić na nowe, korzystając z części zamiennych dostarczonych przez producenta siewnika. Wymiana łożysk często wiąże się z demontażem wałka, co może być okazją do jego dokładnej inspekcji.
 • Regularne smarowanie i konserwacja.Aby zapobiegać uszkodzeniom łożysk, wałek dociskowy i jego komponenty powinny być regularnie smarowane zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja ta obejmuje również czyszczenie wałka z resztek roślin i gleby, co zapobiega korozji i innym uszkodzeniom.

Początek formularza

 1. System napędowy siewnika

System napędowy siewnika rolniczego jest niezbędny do precyzyjnego i efektywnego rozprowadzania nasion. Składa się z różnych komponentów mechanicznych, takich jak przekładnie, wały napędowe i łożyska, które razem pracują, aby przekazać napęd z ciągnika do mechanizmów siewnych maszyny. Rola systemu napędowego jest bardzo ważna, ponieważ jego nieprawidłowe działanie może znacznie zakłócić proces siewu, prowadząc do nierównomiernego wysiewu, nieprawidłowego rozmieszczenia nasion, a nawet do całkowitego zatrzymania pracy maszyny.

4.1. Najczęstsze awarie i uszkodzenia systemu napędowego

 • Zużycie łożysk i uszczelnień.Jednym z najczęstszych problemów są łożyska i uszczelniacze, które mogą ulec zużyciu z powodu ciągłego tarcia, braku odpowiedniego smarowania, czy ekspozycji na pył i wilgoć. Zużyte łożyska mogą prowadzić do drgań, hałasu w czasie pracy siewnika oraz jego zmniejszonej precyzji.
 • Uszkodzenia przekładni napędowej.Przekładnie napędowe są podatne na uszkodzenia wynikające z przeciążeń, nieprawidłowego użytkowania lub braku regularnego smarowania. Uszkodzenie przekładni może spowodować problemy z przeniesieniem mocy, co negatywnie wpływa na działanie mechanizmów wysiewających.
 • Zatarcie lub zablokowanie mechanizmów napędowych.Może być ono spowodowane przez obce przedmioty, nagromadzenie się resztek roślinnych lub korozję. Takie zablokowanie z reguły doprowadza do całkowitego zatrzymania pracy siewnika.

4.2. Metody naprawy

 • Wymiana zużytych łożysk i uszczelnień.Inspekcja i wymiana zużytych łożysk oraz uszczelnień to podstawowa metoda naprawy. Użycie wysokiej jakości części zamiennych gwarantuje długotrwałą pracę siewnika.
 • Naprawa lub wymiana przekładni napędowej.W przypadku uszkodzeń przekładni napędowej, konieczna może być jej naprawa lub całkowita wymiana. Zaleca się, aby tego typu prace wykonywać w serwisach specjalistycznych lub z udziałem wykwalifikowanego personelu.
 • Czyszczenie mechanizmów napędowych.Częste czyszczenie mechanizmów napędowych z resztek roślinnych i zanieczyszczeń zapobiega zatarciom i blokadom. Zastosowanie odpowiednich środków czyszczących oraz smarów zwykle znacząco przedłuża żywotność systemu napędowego.
 • Regularne smarowanie.Regularne smarowanie wszystkich ruchomych części systemu napędowego, zgodnie z zaleceniami producenta siewnika, jest niezbędne dla zapewnienia płynnej pracy i ochrony przed zużyciem.

Dobre praktyki w zapobieganiu awariom siewników rolniczych

 • Regularna konserwacja.Obejmuje czyszczenie, smarowanie oraz sprawdzanie stanu łożysk i uszczelnień. Jest to decydujące dla przedłużenia żywotności części i uniknięcia niespodziewanych awarii.
 • Wymiana zużytych części.Regularne sprawdzanie i wymiana zużytych elementów, takich jak redlice czy talerze wysiewające, pomaga utrzymać siewnik w dobrym stanie technicznym.
 • Kontrola i regulacja przed sezonem.Przed rozpoczęciem sezonu siewnego należy dokładnie sprawdzić i wyregulować siewnik, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
 • Używanie oryginalnych części zamiennych.W przypadku konieczności wymiany, zaleca się stosowanie części zamiennych zalecanych przez producenta

Zapobieganie awariom siewnika rolniczego jest niezmiernie ważne dla zapewnienia ciągłości i efektywności prac polowych. Wdrażanie regularnych procedur konserwacyjnych oraz kontrola stanu łożysk i uszczelnień znacząco przedłuża żywotność urządzenia. Wymiana zużytych części, w tym redlic i talerzy wysiewających, również jest niezbędna do utrzymania siewnika w dobrym stanie technicznym. Przed rozpoczęciem sezonu siewnego koniecznie powinno się przeprowadzić dokładną kontrolę i regulację sprzętu. Pozwala to na wczesne wykrycie i naprawę potencjalnych problemów, co minimalizuje ryzyko awarii w trakcie intensywnych prac polowych.

 

Części zamienne do siewników w sklepie zychar.pl

W sklepie zychar.pl znajdziecie szeroki asortyment części zamiennych do szerokiego asortymentu polskich i zagranicznych siewników. Oto niektóre z nich:

· Fiona. Siewniki Fiona są cenione za swoją wszechstronność i trwałość. Nadają się  do wysiewu różnych nasion, w tym traw i zbóż. Znane są z prostej, solidnej konstrukcji, która ułatwia konserwację i zapewnia niezawodność w różnych warunkach glebowych. Charakterystyczne cechy to regulowana głębokość siewu i pudełka do ścieżek technologicznych, co pozwala na precyzyjne rozmieszczenie nasion.

· Kongskilde. Siewniki te są znane z precyzji i efektywności w rozmieszczaniu nasion. Wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak elektroniczne dozowanie i zmienna kontrola wysiewu, zapewniają równomierne rozprowadzenie nasion. Solidna, innowacyjna konstrukcja minimalizuje zakłócenia wynikające z kontaktu z glebą. Zaawansowana technologia w siewnikach Kongskilde sprawia, że są one idealne dla nowoczesnych praktyk rolniczych.​

· Poznaniak. To siewniki produkowane przez polskiego producenta Unia Group. Znane są z prostej budowy i niezawodności. Idealne dla małych i średnich gospodarstw, oferują łatwość obsługi i niskie wymagania konserwacyjne. Przeznaczone do różnorodnych typów nasion są wszechstronne w uprawach. Ich solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność nawet w trudnych warunkach polowych.

· Famarol. Maszyny te wyróżniają się wysoką jakością wykonania i łatwą adaptacją do różnych typów gleby. Zapewniają precyzyjne rozmieszczenie nasion i są wyposażone w funkcje ułatwiające kalibrację i konserwację. Siewniki Famarol stanowią wszechstronny wybór, nadając się zarówno do systemów uprawy tradycyjnej, jak i minimalnej​.

· Polonez. Siewniki Polonez, produkowane przez Unia Group, są zaprojektowane z myślą o efektywności i niezawodności. Charakteryzują się trwałą konstrukcją i zaawansowanymi mechanizmami wysiewu, które zapewniają dokładne rozmieszczenie nasion. Seria Polonez jest popularna ze względu na prostotę obsługi, co ułatwia regulację i konserwację. Nadaje się do różnych upraw i warunków glebowych, co czyni z siewnika wszechstronną maszynę w każdym gospodarstwie​.

· Focus. Siewniki te stanowią część oferty Horsch. Znane są z innowacyjnej budowy i wysokiej wydajności. Wyposażone w zaawansowaną technologię, zapewniają precyzyjne rozmieszczenie nasion i efektywne pokrycie pola. Seria Focus posiada funkcje, takie jak zmienna kontrola wysiewu i systemy monitorowania elektronicznego, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla dużych gospodarstw rolnych.

· Mazur. To maszyny cenione za solidną konstrukcję i adaptacyjność. Nadają się do szerokiej gamy upraw i typów gleby, oferując elastyczność i niezawodność. Seria Mazur jest zaprojektowana z myślą o łatwości kalibracji i konserwacji, co czyni je praktycznym wyborem dla rolników poszukujących niezawodnego i prostego w obsłudze sprzętu do siewu.

· Kverneland-Accord. Siewniki te są znane z precyzji i innowacyjnych rozwiązań. Wyposażone w zaawansowane systemy dozowania i regulowaną głębokość siewu, zapewniają optymalne rozmieszczenie nasion. Siewniki Kverneland-Accord wybierają rolnicy, którzy wymagają zaawansowanej technologii​.

· Amazone. To urządzenia znane z nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności. Wyposażone są w precyzyjne systemy dozowania i elektroniczne sterowanie. Pozwalają na stałą kontrolę wysiewu i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Ich solidna konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność w różnych warunkach polowych.

· S-074. Siewnik S-074 charakteryzuje się solidną konstrukcją i efektywnie działającymi mechanizmami dozowania nasion, które zapewniają precyzyjne ich rozmieszczenie w glebie. S-074 jest łatwy w kalibracji i konserwacji, co czyni go praktycznym wyborem dla rolników poszukujących niezawodności i łatwej obsługi. Jego adaptacyjność do różnych typów gleby i upraw sprawia, że jest cennym dodatkiem do każdego gospodarstwa rolniczego.

 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie. W razie wątpliwości służymy w każdym momencie radą i pomocą.

Początek formularza

 

Zobacz pozostałe wpisy
Lampy ostrzegawcze „koguty”. Stosowanie w maszynach rolniczych
Lampy ostrzegawcze koguty. Stosowanie w maszynach rolniczych

Ciągniki i maszyny rolnicze są często wyposażane w lampy dodatkowe, które ułatwiają eksploatację sprzętu. Jedną z najpopularniejszych jest pomarańczowe światło błyskowe, Czytaj więcej

Przyczyny najczęstszych awarii rozruszników
Przyczyny najczęstszych awarii rozruszników

Chyba każdy zna to nieprzyjemne uczycie, gdy po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie dzieje się nic, albo słuchać jedynie metaliczne Czytaj więcej

Resory piórowe – co warto o nich wiedzieć?
Resory piórowe - co warto o nich wiedzieć?

Rеѕоrу ріórоwе tо nајѕtаrѕze rоzwіązаnie ѕtоѕоwаne do dnia dzisiejszego w niektórych typach pojazdów. W autach osobowych zastąpione zostały przez amortyzatory, Czytaj więcej

Podstawowe informacje o pompach zębatych
Pompa hydrauliczna zębata (do przyczepy leśnej) PA3-46FS9ESC 45.5cm3/obr Waryński

Pompy zębate są pompami rotacyjnymi, których działanie polega na zmianie objętości cieczy roboczej znajdującej się między cylindrem pompy, a zębatką Czytaj więcej

Rozrzutniki obornika w rolnictwie i nie tylko
Rozrzutniki obornika w rolnictwie

Rozrzutnik pełni ważną rolę w procesach nawożenia i ulepszania jakości gleby. Jego prosta konstrukcji sprawia, że części do tego urządzenia Czytaj więcej

Gaśnice w pojazdach i gospodarstwach rolnych
Gaśnice w pojazdach i gospodarstwach rolnych

Nie trzeba nikogo kierującego się zdrowym rozsądkiem przekonywać, że posiadanie gaśnicy w samochodzie, ciągniku czy kombajnie rolniczym jest niezbędnym wyposażeniem Czytaj więcej

Pierścienie uszczelniające typu oring i simering
Pierścienie uszczelniające typu oring i simering

Uszczelnienia są bardzo ważnymi elementami w konstrukcji wielu maszyn oraz urządzeń. Mają za zadanie przede wszystkim zapewnić szczelność połączenia dwóch części Czytaj więcej

Siewniki – maszyny niezbędne w rolnictwie
Siewniki - maszyny niezbędne w rolnictwie

Siewniki to jedne z najważniejszych maszyn rolniczych. Służą do wysiewania nasion zbóż i roślin przemysłowych. Znacząco przyczyniają się do usprawnienia Czytaj więcej

Rozsiewacze nawozów – jak radzić sobie z problemami technicznymi?
Rozsiewacze nawozów - jak radzić sobie z problemami technicznymi

Rozsiewacze nawozów są urządzeniami umożliwiającymi równomierne rozprowadzenie nawozów na polach uprawnych. Ich prawidłowe działanie gwarantuje właściwy wzrost roślin i ma Czytaj więcej

Prostowniki wspomagające rozruch pojazdów

Prostowniki to urządzenia, które służą do zmiany napięcia prądu z przemiennego na napięcie stałe. Właściciele samochodów znają je najczęściej pod nazwą Czytaj więcej

Łożyska toczne. Co należy o nich wiedzieć?
Łożyska toczne. Co należy o nich wiedzieć?

Łożyska toczne są szeroko stosowane i służą do obracania wałów w wielu różnych maszynach, takich jak rowery, samochody, silniki elektryczne, Czytaj więcej

Kombajny do zbierania ziemniaków – budowa i zasada działania
ziemniaki

Kombajny do ziemniaków umożliwiają jednoetapowy i szybki zbiór oraz znaczne ograniczenie pracy ręcznej. Maszyna pozwala na wykopanie ziemniaków, oddzielanie bulw Czytaj więcej

Wszystko co trzeba wiedzieć o filtrach oleju
Wszystko co trzeba wiedzieć o filtrach oleju

Filtr olejowy to jeden z podstawowych elementów, dzięki którym eksploatować możemy pojazd długo i bezpiecznie. Regularna wymiana jest nie tylko Czytaj więcej

Farby ftalowe o szerokich zastosowaniach
Farby Ftalowe ZYCHAR

Farby ftalowe (alkidowe) należą do najczęściej stosowanych typów farb. Popularność ta bierze z niskiej ceny i - dzięki zmienianiu proporcji Czytaj więcej

Filtry hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych
Filtry hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych

Filtry hydrauliczne pełnią ważną funkcję w każdym układzie hydraulicznym. To dzięki nim mamy pewność, że nie dostają się do niego pyły Czytaj więcej

Glebogryzarki ciągnikowe i ogrodowe
Glebogryzarki ciągnikowe i ogrodowe

Glebogryzarki przeznaczone są do przemieszczania oraz spulchniania wszelkiego typu gleby. Maszyna w pewnym stopniu zastępuje jednocześnie pracę pługa, kultywatora i Czytaj więcej

Części zamienne do maszyn rolniczych – jak dobrać odpowiednie?
Części zamienne do maszyn rolniczych – jak dobrać odpowiednie

Spis treści Wybór części zamiennych Specyfikacja techniczna Dostępność na rynku Odpowiednie dopasowanie Podstawowe parametry maszyny Porównanie jakości ofert Wybieranie najlepszych Czytaj więcej

Krzyżak wału napędowego. Do czego służy i jak działa?
Krzyżak wału 34x106.50 smarowanie centralne Waryński-65188

Wielu użytkowników samochodów stosowanie krzyżaków uważa za nieco przestarzałe. Mimo to z przegubami wału nadal mamy do czynienia np. w Czytaj więcej

Co to jest farba poliuretanowa?
Co to jest farba poliuretanowa?

Farby poliuretanowe zostały wynalezione w latach trzydziestych dwudziestego wieku i do dziś cieszą się dużą popularnością. Takie emalie tworzą trwałe Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o alternatorze?
Co warto wiedzieć o alternatorze?

Akumulator w pojeździe bez odpowiedniego ładowania szybko stałby się bezużyteczny. Za ciągłą dostawę prądu odpowiedzialny jest alternator. W tym artykule Czytaj więcej

Łańcuchy rolkowe – co warto o nich wiedzieć?
Łańcuchy rolkowe - co warto o nich wiedzieć?

Łańcuchy rolkowe to najczęściej stosowany w urządzeniach mechanicznych sposób przenoszenia napędu, cieszący się opinią elementów o wysokiej trwałości. Ich konstrukcja Czytaj więcej

Podstawowe informacje o wałach przegubowo-teleskopowych
wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1900mm-1890nm-sprzeglo-cierne-1700nm-ce-2020-seria-9r-warynski zychar

Wały przegubowo-teleskopowe przenoszą moment obrotowy z ciągnika na maszynę. Dzieje się to przez połączenie dwóch podzespołów: WOM, czyli wału odbioru Czytaj więcej

Budowa, funkcje i rodzaje Trzypunktowego Układu Zawieszenia (TUZ)
Trzypunktowy układ zawieszenia

Trzypunktowy Układ Zawieszenia jest prostą konstrukcją, która umożliwia połączenie (zagregowanie) z ciągnikiem niezbędnych do pracy na polu maszyn rolniczych i Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć wybierając opony do maszyny rolniczej?
Co trzeba wiedzieć wybierając opony do maszyny rolniczej ?

Na rynku istnieje duży wybór różnego rodzaju opon przeznaczonych do maszyn rolniczych. Różnią się one między sobą pod wieloma względami. Czytaj więcej

Najważniejsze informacje o talerzówkach
Najważniejsze informacje o talerzówkach

Brony talerzowe to niezwykle ważne urządzenia wykorzystywane w rolnictwie. Bronowanie wykonuje się bezpośrednio po orce w celu wyrównania gleby oraz polepszenia Czytaj więcej

Małe i ważne, czyli kilka słów o bezpiecznikach samochodowych
Małe i ważne, czyli kilka słów o bezpiecznikach samochodowych

Mimo, że postęp technologiczny w motoryzacji jest ogromny, a stosowana w autach elektronika coraz bardziej skomplikowana, to nad jej bezpieczeństwem Czytaj więcej

Siłowniki hydrauliczne
siłownik hydrauliczny

Siłowniki hydrauliczne nazywane są silnikami hydrostatycznymi. Ich zadanie polega na wprawienie w ruch tłoczyska za pomocą energii powstałej pod wpływem ciśnienia Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o oleju hydraulicznym w maszynach rolniczych?
olej agrifarm

Olej hydrauliczny w ciągnikach i maszynach rolniczych pełni kilka istotnych funkcji, takich jak smarowanie, chłodzenie i przenoszenie energii. Stosowany jest Czytaj więcej

Rozsiewacz nawozów „Kos” wciąż na polach
Rozsiewacz nawozów "Kos" wciąż na polach

W dziejach mechanizacji rolnictwa pojawiają się czasem konstrukcje, które pomimo swojego wieku nadal zachowują swoją skuteczność. Jednym z takich przykładów Czytaj więcej

Przewodnik po złączach hydraulicznych
kolanko hydrauliczne

Złączki hydrauliczne wykorzystuje się w każdej instalacji, w której pracuje lub przepływa ciecz. Potrzebne są zarówno w domowych instalacjach wodnych i Czytaj więcej

Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy
Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy

Chcąc zapewnić sprawność maszyn rolniczych w kolejnym sezonie trzeba je oczyścić, zakonserwować i odpowiednio garażować przez okres zimy. Wydaje się, Czytaj więcej

Sprężyny gazowe w maszynach rolniczych 
Sprężyny gazowe w maszynach rolniczych 

Urządzenia wykorzystujące energię sprężonego gazu, określane jako siłowniki gazowe lub sprężyny gazowe, to bezobsługowe elementy pojazdów i maszyn rolniczych. Dostosowane do Czytaj więcej

Krótki przewodnik po elektrodach otulonych
elektroda-rutylowa-4mm

Spawanie elektrodami otulonymi, zwane metodą MMA, należy do technik elektrycznych łukowych, w których łuk spawalniczy jarzy się między topliwą elektrodą Czytaj więcej

Jak zamontować układ wspomagania kierownicy w Ursusie C-330? Krótka instrukcja
ursus c 330

Ursus C-330, mimo upływu lat, wciąż jest często używany w wielu gospodarstwach. Jego cechy, takie jak lekkość i zwinność sprawiają, Czytaj więcej

Żarówki halogenowe w samochodach, ciągnikach i pojazdach roboczych
Żarówki halogenowe

Wynalezienie żarówki halogenowej stało się prawdziwą rewolucją w technice motoryzacyjnej, mającą wpływ na sposoby oświetlenia m.in. pojazdów i maszyn rolniczych. Czytaj więcej

Prasy zwijające SIPMA
Prasy zwijające SIPMA

Maszyny rolnicze są dzisiaj powszechnie wykorzystywane zarówno w niewielkich, jak i w dużych gospodarstwach rolnych. Zazwyczaj po skoszeniu zbóż na Czytaj więcej

Wybieramy podkład gruntujący do metalu
podkład gruntujący

Metal jest materiałem bardzo wytrzymałym, jednak aby wykonane z niego powierzchnie znajdowały się w dobrym stanie, wymagają odpowiednich zabiegów. Największe Czytaj więcej

Optymalizacja eksploatacji brony talerzowej. Praktyki serwisowe
brona-talerzowa

Brona talerzowa, będąca ważnym elementem efektywnej uprawy roli w nowoczesnym rolnictwie, wymaga szczególnego podejścia serwisowego, aby utrzymać jej funkcjonalność na Czytaj więcej

Rodzaje pługów stosowanych w rolnictwie
pług obrotowy rolniczy

Pługi zawieszane Pługi przeznaczone są do podorywek oraz orek siewnych i przedzimowych. Zapewniają one prawidłową pracę na polach płaskich i Czytaj więcej

Odczytujemy oznaczenia na oponach do ciągników rolniczych
Odczytujemy oznaczenia na oponach do ciągników rolniczych

Oznaczenia na oponach do ciągników różnią się od systemu stosowanego w ogumieniu do aut osobowych. Wielu właścicielom tych pojazdów sprawia Czytaj więcej

Filtry powietrza – skuteczna ochrona silników maszyn rolniczych i ciągników
filtr powietrza c-360

Filtr powietrza to element, o którym posiadacze ciągników i maszyn rolniczych często zapominają. Jak istotny to podzespół i jak ważną funkcję spełnia Czytaj więcej

Najskuteczniejsze metody ochrony roślin przed chorobami
ochrona roślin

Spis treści Sposoby na naturalną ochronę Zastosuj czosnek i cebulę Użyj ekonomicznych środków Stwórz korzystne warunki dla roślin Kontrola szkodników Czytaj więcej

Awarie alternatorów w ciągnikach rolniczych
alternator

Jaka jest rola alternatora w silnikach spalinowych? Silniki spalinowe, w tym również te stosowane w ciągnikach rolniczych, korzystają głównie z Czytaj więcej

Autor: ZYCHAR