Realizacja zamówień

 1. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zamówienia będą realizowane maksymalnie w ciągu 1 - 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy zwykle to 1 - 2 dni roboczych. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. W przypadku nieodebrania przesyłki, zamawiający ponosi koszt ponownej dostawy.
 3. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Klienta na Zamówieniu.
 4. W momencie składania Zamówienia Kupujący wybiera sposób dostawy. Sposób dostawy nie może zostać zmieniony w wypadku potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sklep.
 5. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

 1. Podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
 2. Braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
 3. Nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
 4. Obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść oferty jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Dostawa towarów

*Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach, których wartość przekracza 500 zł, a łączna waga produktów jest niższa niż 30 kg.
Nie dotyczy przesyłek gabarytowych, paletowych oraz wysyłanych poza granice Polski. 

W przypadku braku możliwości odbioru przesyłki bezpośrednio od kuriera – z dostawą pod adres, istnieje możliwość doręczenia jej do wybranego przez Państwa punktu odbioru DPD PICK UP (dotyczy paczek o wadze rzeczywistej do 20 kg i maksymalnej długości do 150 cm). Adres punktu należy wpisać w uwagach zamówienia.

 • Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący w momencie składania Zamówienia. Towary dostarczane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub dostawy przez Sprzedającego.
 • Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Termin realizacji zamówienia zostanie podany podczas składania zamówienia. W przypadku braku towaru lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do czasy realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
 • W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez przelew bankowy towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
 • Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 • Klient po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem i uzgodnieniu terminu może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy:
  ul. Rolna 4, 23-400 Biłgoraj.
 • Koszty wysyłki Zamówienia ponosi Klient. Koszty dostawy Produktów określa cennik dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 • W momencie przekazania towaru przewoźnikowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w Zamówieniu.
 • Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej) Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.
 • W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru.
 • Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
Wczytuję ...